Seinäjoen Keskustan kuntavaaliohjelma - Tällaisen Seinäjoen me haluamme

1 Peruspalvelut luovat elinvoiman

Erilaiset kaupunginosat ja kylät ovat Seinäjoen rikkaus. Sujuviin peruspalveluihin ja hyvään elämään on oikeus eri puolilla kaupunkia. Kaikista asukkaista ja alueista on huolehdittava tasapuolisesti. Palveluita tarvitaan edelleen sähköisten kanavien lisäksi myös perinteisin keinoin.

2 Yritysten kasvun pohja on turvattava

Valtaosa uusista työpaikoista syntyy tutkitusti yrityksiin. Työllistymisen mahdollisuudet tuovat uusia asukkaita ja lisäävät kaupungin elinvoimaa. Suomen yritysmyönteisimmän kunnan vetovoima houkuttaa investoimaan ja kannustaa paikallisia yrityksiä kasvuun.

3 Seinäjoki on elintarvikemaakunnan keskus

Seinäjoki elää pellolta pöytään, sillä isot elintarvikejalostajat sijaitsevat tilojen läheisyydessä. Kaupungin kasvaessa maatalouden toiminnan edellytykset on turvattava, mukaan lukien kotieläintalouden laajenevat tarpeet. Kulttuuriympäristönä viljelysmaisema koskettaa jokaista kaupunkilaista. 

4 Yhteisestä taloudesta kannetaan vastuu

Vastuullinen taloudenpito on kaupungin elinvoimalle välttämätöntä. Useiden sektorien yhteistoimilla on pyrittävä ensisijaisesti kasvattamaan Seinäjoen yhteistä kakkua. Tarvittaessa talouden tervehdyttämiseen etsitään keinoja huomioiden asukkaiden hyvinvointi.

5 Yhdistyssektori tekee tuntuvaa työtä

Järjestöjen, yhdistysten, urheiluseurojen ja vapaaehtoisryhmien panos seinäjokelaisten hyvinvointiin näkyy ja tuntuu päivittäin. Yhdistyssektori ansaitsee arvostuksen lisäksi konkreettista tukea. Koronan jälkeisessä ajassa vapaaehtoistoiminta tarvitsee kaupungin tukea uuteen nousuun.

6 Koulutus tuo elinvoimaa

Seinäjoelle tullaan jo kouluttautumaan eri puolilta maata. Asemaa opiskelukaupunkina on vahvistettava edelleen. Opiskelijoiden saumaton siirtyminen työelämään tuo uusia asukkaita ja ajatuksia. Luomalla uusia koulutusohjelmia parannetaan työvoiman saatavuutta.

7 Painopiste ennaltaehkäisyyn

Reagoinnista on siirryttävä ennaltaehkäisyyn. Varhainen tuki terveyden, mielenterveyden ja arjen haasteisiin on inhimillistä ja taloudellisesti kannattavaa. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen monipuolisin keinoin on Seinäjoen tärkeimpiä tehtäviä.

8 Hyvinvointi alkaa päiväkodeissa ja kouluissa

Sopivat ryhmäkoot, laadukas lähiruoka ja terveet rakennukset luovat edellytykset oppimiselle. Julkisen sektorin rooli terveyden ja hyvinvoinnin erojen kaventamisessa kasvaa entisestään, kun oppivelvollisuus pitenee. Kiusaamiselle ja kouluväkivallalle on oltava Seinäjoella nollatoleranssi.

9 Perheissä kasvaa Seinäjoen tulevaisuus

Perheiden hyvinvoinnista huolehtiminen on kaupungin ydintehtävä. Perheiden arkea tuetaan tarjoamalla kohtaamispaikkoja, leikkikenttiä ja kerhoja. Kun ammattimaista apua tarvitaan, sitä on oltava tarjolla vaivatta ja nopeasti. Kotihoidontuen kuntalisä pitää turvata jatkossakin.

10 Nuorille eväitä kasvuun

Nuorten hyvinvoinnissa on ääripäiden välillä iso ero, jota korona on syventänyt. Nuorten maailmassa tarvitaan käsipareja ja kuulevia korvia: aikuisia kouluun sekä nuorisotyöhön ja -tiloihin. Vapaa-ajalle nuoret ansaitsevat mielekästä tekemistä ja tilaa. Eväitä tulevaisuuteen luodaan harrastus- ja kesätyömahdollisuuksilla.

11 Ikääntyville tukea elämän eri vaiheisiin

Ikääntyvien erilaiset elämäntilanteet tulee tunnistaa. Kotona asumiseen annetaan riittävä tuki, toisaalta arvioidaan mahdollisuuksia monipuolisiin asumismuotoihin. Hoivavaiheen resurssien on oltava kunnossa. Kun hoivapaikan saa ajoissa, se hyödyttää sekä ikääntyvää itseään että hänen läheisiään.

12 Harrastuksia kaikille vauvasta vaariin

Harrastamisen mahdollisuudet ovat Seinäjoella monipuoliset - siitä huolehditaan jatkossakin. Salivuoroja ja -tiloja on löydyttävä myös höntsäharrastuksiin. Lähikoulut ja kylätalot ovat harrastamisen avainroolissa.

13 Kulttuuri ja taide auttavat ja ilahduttavat

Kulttuuri- ja taidealan toimintaedellytyksistä Seinäjoella on pidettävä huolta. Teatterit, orkesterit ja keikka-areenat, taidegalleriat, kirjasto sekä museot edistävät asukkaiden hyvinvointia ja tarjoavat lähielämyksiä. Kansalais- ja musiikkiopiston kautta avautuu mahdollisuus harrastaa ja kouluttautua taidealoille.

14 Tapahtumat näkyvät maailmalle

Tapahtuma-alalla Seinäjoki on koko Etelä-Pohjanmaan veturi. Tapahtumakaupungin imagon ylläpitämiseen tarvitaan koronan jälkeisenä aikana kaupungin tukea.

15 Vapaus valita asumisen olosuhteet

Seinäjokisille on oltava tarjolla erilaisia asumisvaihtoehtoja ympäri kaupunkia. Tontteja tulee löytyä niin ihmisille kuin yrityksille. On pidettävä huoli siitä, että nopeasti kasvavassa kaupungissa löytyy myös kohtuuhintaisia asuntoja.

16 Kestävät ratkaisut suojelevat ympäristöä

Kaupungin strategiassa on huomioitava kestävän kehityksen näkökulma. Panostus kestäviin ratkaisuihin on sijoitus Seinäjoen tulevaisuuteen. Investoinneissa varmistetaan keinot hoitaa lähiympäristöä.

17 Koronan jäljet on hoidettava hyvin

Poikkeusajan jäljet todennäköisesti näkyvät kaupungin taloudessa ja asukkaissa lähivuosina. Lisäresursseja on haettava ja joustavasti kohdennettava sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan.

18 Kotikaupungista välitetään yhdessä

Ymmärrämme toisiamme paremmin, kun kohtaamme ja juttelemme. Kehitetään Seinäjoelle kohtaamispaikkoja, joissa uudetkin asukkaat tulevat tutuiksi. Tuodaan yhteisöllisyys kaupunkistrategian pohjaksi.

Kuumalista:

 • Lakeuden puistoa ja jokirantaa tulee kehittää puistomaisena alueena, kaikkien kaupunkilaisten yhteisenä ulkoilmaolohuoneena.
 • Oikea aika julkisen liikenteen kehittämiseen on nyt – tehdään siitä toimiva ja kohtuuhintainen.
 • Kevyen liikenteen raittien rakentamista vietävä eteenpäin kaupunginosakeskuksissa ja niiden välillä. Erityisesti koulujen lähistölle on saatavat hyvät kevyen liikenteen väylät.
 • Otetaan käyttöön erityinen isäneuvola – käännetään huomio myös isien rooliin.
 • Kiinnitetään erityishuomiota kaupungin työntekijöiden hyvinvointiin. Koronan jäljiltä monet ammattiryhmät ovat kovilla.
 • Vapaaehtoistoiminnan yhteisöllinen merkitys lisääntyy niin kulttuurin kuin urheilun saralla.
 • Juurrutetaan harrastamisen Suomen malli kaupunkimme koululaisten elintavaksi.
 • Aletaan suunnitella Seinäjoelle Suomen mahtavinta leikkipuistoa. Superleikkipuisto vetäisi perheitä lähimatkailuun maakunnasta ja kauempaakin.

Periaatteet:

 • Luottamushenkilömme ovat olleet mukana miltei kaikessa päätöksenteossa, Seinäjoen parhaaksi.
 • Kaupunginvaltuustossa päätetään meille kaikille tärkeistä arjen asioista. Kuntapolitiikka on Keskustalle tärkeintä. 
 • Keskusta kykenee yhteistyöhön kaikkien kanssa.