Arkisto

SYYSKOKOUS 7.12.2017

Syyskokouksen tiedote:

Kunnallisjärjestön puheenjohtajana jatkaa Mikko Männikkö, varapuheenjohtajana jatkaa Kati Ojaniemi ja sihteerinä jatkaa Karri Kallio. Johtokunnan jäseniksi valittiin Pirjo Aittoniemi (uusi), Hannu Hippi, Jussi Juurakko, Juha Kitinoja, Pasi Kivisaari, Kaisu Kupari, Pasi Kärki (uusi), Juha Mikkonen, Paula Sihto ja Jukka Vihriälä.

Syyskokouksen kannanotto:

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestön syyskokous totesi yksimielisesti arvostavansa sitä hyvää ja pyyteetöntä työtä mitä pääministeri Juha Sipilä ja muut keskustalaiset vaikuttajat ovat tehneet Suomen hyväksi. Reilussa kahdessa vuodessa on maamme suunta saatu käännettyä. Suomen talous kasvaa ja työttömyys alenee. Välttämättömiä uudistuksia viedään eteenpäin ja julkinen talous tervehtyy.

Yhtä vakuuttunut kokous oli siitä, että Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen on paras ehdokas tammikuun presidentinvaaleissa. Ylivoimainen osaaminen ulkopolitiikassa ja pitkä kokemus pääministerinä sekä puolustusministerinä tekevät Matti Vanhasesta pätevimmän henkilön hoitamaan presidentin tehtäviä.

VUOSIKOKOUS 23.5.2017

Vuosikokoksen tiedote:

Seinäjoen Keskusta päätti luottamustehtävien paikkajaosta

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi esitetään Pasi Kivisaarta (varalla Paavo Eloniemi), kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Kati Ojaniemeä ja kaupunginhallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi Piia Kattelusta (Mervi Mäenpää). Kaupunginhallitukseen esitetään lisäksi Mikael Luotolaa (Esa Nuottivaara), Paula Sihtoa (Anne Flinkkilä), Irene Tureniusta (Pirjo Aittoniemi) ja Aki Ylistä (Jouko Peltonen).

Lautakuntien puheenjohtajiksi esitetään Mervi Mäenpäätä kasvatus- ja opetuslautakuntaan, Kari Homia kaupunkiympäristölautakuntaan ja Markku Lahtista lupa-asiainlautakuntaan.

Osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajiksi esitetään Esa Nuottivaaraa Into Seinäjokeen, Paavo Eloniemeä Lakeuden Etappiin, Kati Ojaniemeä SeiLab:iin, Kari Hokkasta Seinäjoen Ammattikorkeakouluun, Pirjo Aittoniemeä Seinäjoen Kaupunginteatteriin ja Mikael Luotolaa Seinäjoen Areenaan. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajaksi esitetään Piia Kattelusta. Rengonharju-säätiöön esitetään puheenjohtajaksi Jukka Vihriälää.

Vuosikokouksen kannanotto:

Maakuntavaaleissa suunnataan Etelä-Pohjanmaan tulevaisuutta

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö valmistautuu tosissaan 2018 alussa käytäviin, lajissaan ensimmäisiin maakuntavaaleihin. Etelä-Pohjanmaalla maakuntauudistusta on valmisteltu etunojassa, maakunnan näköistä mallia luoden ja mahdollisiin pilotointeihin varautuen. Tästä maakuntamme on saanut myös kiitosta.

Seinäjoen Keskusta lähtee maakuntavaalityöhön tarkkuudella, tiedostaen vaalin poikkeuksellisen luonteen ja erityiset mahdollisuudet. Maakunnan ja Seinäjoen ykköspuolueena on maakuntavaaleissa keskustalla suuri vastuu ja selkeä tavoite: täysi ehdokasmäärä ja ykköspaikka vaalien jälkeen.

Maakunnan asioista huolehtiminen ja maakunnan edun ajaminen ei ole Keskustalle uutta, sillä vaikka suoran vaalin kautta valitaan valtuustot ensimmäistä kertaa, on maakuntatyö ollut aina keskustalaisten päättäjien sydäntä lähellä. Maakunnan merkitys on tiedostettu ja tunnustettu.

Seinäjoen keskusta korostaa, ettei kyseessä ole välivaali tai eduskuntavaalien lämmittelykierros. Vaalissa valittavat maakuntavaltuutetut saavat hartioilleen merkittävän tehtävän ensimmäisinä maakuntauudistuksen toteuttajina.

Seinäjoella kootaan kyvykäs ja monipuolinen, keskustalainen ehdokasjoukko Keskustan Etelä-Pohjanmaan Piirin ehdokaslistaan, joka asetetaan eteläpohjalaisten arvioitavaksi. Vaalimenettelyn ja lainsäädännön valmistuttua Seinäjoella on parhaat voimat valmiina vaalityöhön.

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö toivottaa kaikki uudet ja olevat keskustalaiset mukaan tekemään tulevaisuuden Etelä-Pohjanmaata.

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2016

Kunnallisjärjestö

Valtuustoryhmä

Kirkkovaltuustoryhmä

SYYSKOKOUS 8.12.2016

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö valitsi syyskokouksessaan johtokunnan vuodelle 2017. Puheenjohtajana jatkaa Mikko Männikkö ja varapuheenjohtajana Kati Ojaniemi. Johtokunnan muut jäsenet ovat Hannu Hippi, Heli-Maarit Jaskari, Jussi Juurakko, Karri Kallio, Juha Kitinoja, Pasi Kivisaari, Kaisu Kupari, Juha Mikkonen, Jukka Saarimäki, Paula Sihto ja Jukka Vihriälä.

VUOSIKOKOUS 27.4.2016

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö päätti yksimielisesti vuosikokouksessaan 27.4.2016 tukea Antti Kurvista Keskustan varapuheenjohtajaksi. Keskustan Kauhavalainen kansanedustaja on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Kurvinen on toiminut myös keskustanuorten puheenjohtajana.

Antti Kurvinen on tulevaisuuteen katsova ja oikeudenmukainen päätöksentekijä, joka olisi loistava vahvistus keskustan puheenjohtajistoon.

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2015

Kunnallisjärjestö

Valtuustoryhmä

Kirkkovaltuustoryhmä

SYYSKOKOUS 9.12.2015

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö valitsi syyskokouksessaan johtokunnan vuodelle 2016. Puheenjohtajana jatkaa Mikko Männikkö, varapuheenjohtajana Kati Ojaniemi ja sihteerinä Hanna-Mari Piikkilä. Johtokunnan muut jäsenet ovat Heli-Maarit Jaskari, Jussi Juurakko, Karri Kallio, Juha Kitinoja, Pasi Kivisaari, Kaisu Kupari, Juha Mikkonen, Jukka Saarimäki, Paula Sihto ja Jukka Vihriälä.

Syyskokouksen kannanottona päädyttiin yksimielisesti tukemaan nyt tehtyä sote-ratkaisua.

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö on erittäin tyytyväinen Juha Sipilän hallituksen tekemään sote-ratkaisuun. Nyt tehty ratkaisu on ollut Seinäjoen Keskustan pitkäaikainen tavoite. Etelä-Pohjanmaan oma itsehallintoalue ja Seinäjoen keskussairaalan säilyminen laajan palvelun päivystyssairaalana turvaavat kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maakunnalle.

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö vetoaa Etelä-Pohjalaisiin, että me kaikki olisimme yksituumaisina tukemassa ja kehittämässä omaa maakuntaamme. Onnistuessaan nyt tehty sote-ratkaisu synnyttää uutta elinvoimaa koko maakuntaan.

PSYKIATRIAN UUDISRAKENNUS NOPEASTI LIIKKEELLE 16.5.2015

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö otti vuosikokouksessaan 12.5.2015 kantaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatristen palveluiden puolesta. Kunnallisjärjestö on huolissaan psykiatrisen hoidon nykyisistä toimitiloista ja kokee, etteivät ne enää vastaa tarkoitustaan. Törnävän alueella sijaitsevien rakennusten kunnostus nykyaikaa vastaavaksi tulisi maksamaan saman verran kuin uudisrakennuksen rakentaminen. Keskustan Seinäjoen Kunnallisjärjestö kannustaa erityisen voimakkaasti sairaanhoitopiiriä jatkamaan Psykiatrian uudisrakennuksen suunnittelua ja toivoo sen rakennusvaiheen pikaista käynnistymistä.

Uusi rakennus toisi paitsi paremman hoitoympäristön potilaille, niin myös toiminnallisia säästöjä sillä, että tilat voidaan suunnitella henkilökunnan nykyisiä tarpeita vastaaviksi. Sairaalahoidon lisäksi uudisrakennuksen myötä on mahdollisuus kehittää hoitoa yhä avohoitopainotteisemmaksi ja siten saada säästöjä aikaan.

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2014

Kunnallisjärjestö

Valtuustoryhmä

Kirkkovaltuustoryhmä

Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä 4.12.2014

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö päätyi syyskokouksessaan 4.12.2014 seuraavaan kannanottoon:

Y-talon päivystyskeskus on suunniteltu tuottamaan päivystyspotilaiden päivystysluonteiset palvelut koko maakunnan väestölle. Tällä hetkellä Seinäjoen terveyskeskus ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri päivystävät klo 16–22 yhtä aikaa vierekkäin.

Kahden luukun malli aiheuttaa jatkuvaa sekaannusta, turhaa kaksinkertaista työtä, tarpeetonta odotusta ja hankaloittaa päivystysluonteisen sairauden tai vamman hoitamista. Koko maakunnan yhteinen virka-ajan ulkopuolinen päivystys Y-talossa laskisi käyntihintoja päivystyksessä koko maakunnalta.

Seinäjoki on tällä hetkellä Suomen ainoa sairaalapaikkakunta, jossa on varaa ylläpitää kahta päivystystä.

Seinäjoen terveyskeskuksen tulee luopua omasta päivystyksestään ja järjestää vapautuvilla resursseilla riittävästi virka-ajan ulkopuolista kiireellistä ajanvarausvastaanottoa ajanvaraukseen soveltuville kiireellisille potilaille.

Kokouksessa myös kukitettiin Seinäjoen Keskustan eduskuntavaaliehdokkaat Paula Sihto ja Pasi Kivisaari. Kunnallisjärjestön puheenjohtajana Mikko Männikkö valittiin jatkokaudelle.

paula_ja_pasi.jpg

 

Seinäjoen Keskusta tukee Anneli Jäättenmäkeä 6.5.2014

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö totesi vuosikokouksessaan 6.5.2014 tukevansa Europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäsentä, liberaaliryhmän (ALDE) varapuheenjohtajaa Anneli Jäätteenmäkeä.

Etelä-Pohjanmaan maakunnalle on ensiarvoisen tärkeää, että meillä säilyisi oma edustaja europarlamentissa.

 

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2013 6.5.2013

Kunnallisjärjestö

Valtuustoryhmä

Kirkkovaltuustoryhmä

 

MIKKO MÄNNIKKÖ JATKAA KESKUSTAN SEINÄJOEN KUNNALLISJÄRJESTÖN JOHDOSSA 4.12.2013

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestön syyskokouksessa 4.12.2013 valittiin nykyinen puheenjohtaja Mikko Männikkö jatkokaudelle vuodeksi 2014. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti Seinäjoen tilanteesta ja kokous päätyi seuraavaan kannanottoon:

Kuntia ja palveluja on uudistettava. Tähän pidämme parhaana ratkaisuna Keskustan kotikunta-maakuntamallia. Keskustan mallissa kotikunnilla säilyy vastuu lähipalveluista, kuten päivähoidosta ja peruskoulusta. Leveämpiä hartioita vaativat palvelut kuten erikoissairaanhoito ja vaativa sosiaalitoimi hoidetaan maakunnittain.

Ensisijaisen tärkeänä pidämme sitä, että Etelä-Pohjanmaalle muodostetaan koko maakunnan kattava yhteinen sote-alue. E-P:n keskussairaalan sijainti keskellä maakuntaa ja sopivan kokoinen väestöpohja luovat ihanteellisen tilanteen toteuttaa vaativaa erikoissairaanhoitoa myös omassa maakunnassamme. Keskustan kotikunta-maakuntamallilla voidaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti taata jatkossakin palvelut koko maakunnalle, niin sosiaali- kuin terveydenhuollonkin osalta.

Kuntien rakenteita ja kuntien välistä yhteistyötä tulee edelleen kehittää. Seinäjoki on valmis neuvottelemaan vapaaehtoisista kuntaliitoksista. Vastoin kuntalaisten tahtoa toteutetut pakkoliitokset  eivät kuitenkaan tuo ratkaisua nykyisiin ongelmiin. Seinäjoen, Peräseinäjoen, Nurmon ja Ylistaron kuntaliitosprosessikaan ei ole vielä valmis.

Huolimatta kunta- ja sote-uudistusten varsin sekasortoisesta tilanteesta, pidämme kuitenkin kuntien välisiä neuvotteluja ja yhteistyötunnusteluja hyvänä asiana. Seinäjoki ja Etelä-Pohjanmaan maakunta ovat niin vahvasti sidoksissa toisiinsa, että minkään keskustelun tai yhteistyöpyrkimyksen painoarvoa ei voi liioitella.

SEINÄJOKI VASTAAN MAAKUNTA 4.11.2013

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestön johtokunta keskusteli kokouksessaan pitkään Seinäjoen ja ympäröivän maakunnan suhteista. Terveen kilpailun rinnalle on enenevissä määrin syntynyt myös turhaan epäluottamusta ja vihanpitoa. Pelkäämme, että erityisesti sosiaali- ja terveyspuolen asioissa voidaan aiheuttaa Etelä-Pohjanmaan maakunnalle korvaamatonta vahinkoa, jos emme kykene yhteistyöhön edes näissä asioissa. Koemme, että monelta osin vastuun ja politiikan tekemisen raja on sumentumassa. On suurena vaarana, että keskinäisellä vihanpidolla aiheutamme haittaa koko maakunnalle.

Sote puolella nykyinen tilanne jatkuvasti kasvavine kuluineen ei voi enää jatkua. Pidämme Keskustan kotikunta-maakuntamallia parhaana ratkaisuna Etelä-Pohjanmaalle. Kannatamme yhtä yhteistä kuntayhtymä johtoista Sote-piiriä koko maakuntaan. E-P:n keskussairaalan sijainti keskellä maakuntaa ja tarpeeksi suuri väestöpohja luovat poikkeuksellisen hyvän tilanteen toteuttaa vaativaa erikoissairaanhoitoa myös omassa maakunnassamme.

Kilpailu kuntien kuten muidenkin hallinnollisten yksiköiden välillä on täysin normaalia. Kilpailu ajaa ihmiset yrittämään enemmän ja tuottaa usein hyötyä meille kaikille. Kilpailu ei saa kuitenkaan muodostua itsetarkoitukselliseksi vaan on muistettava, että olemme ajamassa yhteisiä asioita.

Emme ole löytäneet viisasten kiveä, mutta haluamme osaltamme korostaa halua yhteistyöhön kuntarajojen yli.

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestön johtokunta

 

TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2012 11.4.2013

Kunnallisjärjestö

Valtuustoryhmä

Kirkkovaltuustoryhmä

Kunnallisvaalit

 

LAADUKAS OPETUS TURVATTAVA 10.4.2013

Seinäjoen Keskusta näkee, että opetus- ja kulttuuriministeriön aloituspaikkaleikkaukset Etelä-Pohjanmaalla vaikuttavat rapauttavasti niin ammatilliseen koulutukseen kuin ammattikorkeakoulutukseenkin. Koulutuskeskus Sedulta leikataan 355 paikka vuoteen 2016 mennessä, koko maakunnan menettäessä yhteensä 764 aloituspaikkaa ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu menettää 120 aloituspaikkaa.

Laadukkaan ammatillisen toisen asteen- ja korkeakouluopetuksen turvaaminen edellyttää sellaista aloituspaikkaresurssia jolla maakunta pystyy itse kouluttamaan itselleen osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi koulutus on vetovoimatekijä jonka kasvuedellytyksiä nyt rajoitetaan. Peruskoulun jälkeisen opetuksen keskittäminen ruuhkasuomen alueelle ei ole koko Suomen etu.

Seinäjoen Keskusta vaatii, että maakunnassa on säilyttävä itsenäinen korkeakoulu ja laajapohjainen toisen asteen ammatillinen koulutus. Eteläpohjalainen ammatillinen osaaminen on tunnustettu rikkaus jota tulee vaalia ja hyödyntää tulevaisuuden sukupolvien hyväksi.

Seinäjoen ja koko maakunnan etu on aktiivinen sivistys ja kasvatustyö Santeri Alkion jalanjäljissä korostaen läpi elämän jatkuvaa tahtoa kehittää itseään sekä vastuuta itsestä ja lähimmäisestään.

Seinäjoen Keskustan kunnallisjärjestö vuosikokouksessaan 10.4.2013

 

LAADUKAS HOITO TURVATTAVA 10.4.2013

Seinäjoen Keskusta kannattaa Keskustan kotikunta/maakunta mallia, jolla turvataan kunnalliset lähipalvelut.

Pidämme välttämättömänä, että Etelä-Pohjanmaalle perustetaan yksi yhteinen sote-piiri, joka on nykyisen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kokoinen.

Seinäjoen Keskustan kunnallisjärjestö vuosikokouksessaan 10.4.2013

 

KESKUSTAN SEINÄJOEN KUNNALLISJÄRJESTÖ UUSI JOHTOANSA 22.12.2011

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö valitsi syyskokouksessaan 15.12. puheenjohtajakseen 35- vuotiaan väitöskirjatutkija Mikko Männikön Seinäjoelta. Hän seuraa tehtävässä Keskustan pitkäaikaista järjestökonkaria, valtioneuvos Jukka Vihriälää. Varapuheenjohtajana jatkaa Kati Ojaniemi Peräseinäjoelta sekä sihteerinä Raija Palo Ylistarosta. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Juha Mikkonen, Kari Homi, Jukka Saarimäki, Aulis Ylinen, Jorma Kivimäki, Kaisu Kupari, Reino Virrankoski, Aki Ylinen, Hanna-Mari Hakala sekä Seija Vainionpää.

Seinäjoen Keskustan keskeisenä viestinä on eri-ikäisille ihmisille tärkeiden peruspalvelujen ja inhimillisten elämänolosuhteiden turvaaminen kaupungin kaikilla alueilla. Tätä viestiä Keskusta vie eteenpäin ja konkretisoi kunnallisvaaleissa 2012, joka on vuoden tärkein etappi toiminnassa.

Seinäjoen Keskusta tukee VTT Paavo Väyrysen valitsemista Suomen tasavallan presidentiksi. Hänen ansionsa, kokemuksensa ja koulutuksensa sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan että maamme sisäpolitiikan vastuunkantajana ovat parhaat.

 

MUOTINÄYTÖS 20.5.2009